top of page

Acerca de

Hair Supplies

TIETOSUOJA & REKLAMAATIO

Reklamaatiot on hyvä suorittaa palvelun yhteydessä.
Haluamme tarjota sinulle vain laadukasta palvelua. Mikäli reklamaation tarve syntyy liikkestä poistuttuasi voit olla yhteydessä WhatsApp avulla, puhelimitse tai tekstiviestitse. 

​Riita-asiassa kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)
 

GDPR
Arvostamme yksityisyyttäsi ja huolehdimme, että voit asioida kanssamme turvallisesti ja huoletta.

Sitoudumme noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Rekisterinpitäjä
Stylehouse, Anne-Mari Hirvonen Y-tunnus 2426298-8 ja

Tietojenkäsittelijä ajanvarausjärjestelmässä Nettiaika Oy Y-tunnus 2033182-7

https://nettiaika.fi/tietosuojalauseke

Asiakasrekisteriin kerätään asiakkaiden henkilötietoja (Nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero), palveluiden tarjoamiseen. Keräämme asiakasrekisteriin vain välttämättömät henkilötiedot.

Asiakkaiden henkilötietoja käytetään asiakkuuksien hoitoon, yhteydenpitoon, tiedottamiseen ja laskutukseen. Tietoja käsitellään reklamaatiotilanteissa. 
Asiakasrekisteriin tallentuu asiakkaan yhteystietojen lisäksi palvelut joihin asiakas on varannut ajan, toisinaan myös tuotteet ja tarvikkeet mitä asiakkaalle on käytetty palvelussa. Tämä hyödyntää asiakasta koskien seuraavia palvelukäyntejä.

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä henkilöltä nettiajanvarauksesta, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.


Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.


Henkilötiedot säilytetään käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla suojattuina.
WhatsAppin, Instagramin, Facebookin, sähköpostin, puhelun, tekstiviestin ja muiden viestintävälineiden  kautta asiakkaan kertomat henkilötiedot lisätään asiakasrekisteriin. 

Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan tai niin pitkään, kun laki sitä edellyttää. Tietojen säilytyksessä on huomioitu sitä koskevat lait, asetukset ja direktiivit.  

Tiedot voidaan vaatia poistettavaksi, mikäli laki sen sallii ja asiakas niin pyytää.


Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Mikäli haluat perua suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn ota yhteyttä kirjallisesti rekisterinpitäjään.


Alle 16-vuotiaiden ajanvaraukset huoltajan henkilötiedoilla. Emme kerää tietoja alle 16-vuotiailta.

bottom of page